پیگیری سفارشات

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

با توجه به اهمیت امر مطلع بودن مشتریان عزیز هر لحظه با چک کردن سفارش خود میتوانید از روند آن مطلع شوید