پاسخ به پرسش های متداول

۱-پرداخت به چه صورت میباشد؟

هنگام تحویل کالا

۲-آیا امکان لغو سفارش وجود دارد؟

بله -تا قبل از حمل میتوانید سفارشات خود را از قسمت کاربری تغییر و یا لغو نمایید

۳-آیا امکان تغییر آدرس گیرنده وجود دارد؟

بله-شما میتوانید هنگام تکمیل سفارش آدرس و نام گیرنده را تغییر دهید تا به آدرس ارسالی از جانب شما ارسال گردد