محصولات اشتورک تولید کشور آلمان با محصولاتی چون آبنبات -شکلات-تافی با برندهای مرسی .وردرز و کامپینو