شیوه های پرداخت

با توجه به جلوگیری از سودجویی کلاهبردارن و اطمینان مشتریان عزیز کلیه پرداخت ها هنگام تحویل کالا صورت میپذیرد .