روش های آگاهی از کنترل مناسب قند خون

آگاهی از قند خون و کنترل مناسب آن:

 استفاده از روش های آگاهی از کنترل قند خون از عوارض آن جلوگیری میشود

برای اطلاع از قند خون و کنترل آن چند راه وجود دارد.

۱-اندازه گیری قند خون ادرار

۲-آزمایش هموگلوبین A1C

۳-اندازه گیری شخصی قند خون

 

اطلاع از میزان قند خون و کنترل آن از طریق ادرار :

در این روش برای اندازه گیری مشکلی وجود دارد که جواب تست را با خطا نشان داده وشما را گمراه میسازد که به آن آستانه کلیوی گفته میشود بدان معنا که کلیه ها مانند یک سد عمل کرده و مانع ورود قند خون به ادرار میشوند و این زمانی رخ میدهد که قند خون شما کمتر از ۱۸۰ است .به ظور مثال قند خون شما ناشتا ۱۶۰ است و با این ازمایش قندی در ادرار شما دیده نمیشود و شما به اشتباه ممکن است که فکر کنید قند خونتان پایین است ولی در حقیقت همان آستانه کلیوی رخ داده است.امروزه با توجه به وجود دستگاه های پیشرفته و آزمایش های دقیق این روش جایگاهی در زمینه اندازه گیری قند خون برای افراد دیابتی ندارد

آزمایش هوگلوبین ( ای – وان -سی ) :

وظیفه حمل اکسیژن در بدن برعهده گلبول های قرمز خون است که این عمل با کمک هموگلوبین که داخل گلبول قرمز وجود دارد انجام میشود.هموگلوبین علاوه بر ترکیب با اکسیژن با قند خون نیز ترکیب میشود که اگرهموگلبین با قند ترکیب شود این قند تا پایان عمر گلبول قرمز به آن میچسبد و به مدت ۳ ماه متصل میماند .

آزمایش هموگلوبین تمامی موارد مربوط به قند خون پایین وبا لا را طی ۲۴ ساعت گذشته و در بازه رمانی ۳ ماهه مورد بررسی قرار میدهد که نشان میدهد چند درصد از کل هموگلوبین های موجود در خون شما با قند ترکیب شده اند بر همین اساس هر چه این درصد بالاتر باشد نشان میدهد که قند بیشتری با آنها ترکیب شده است

اعداد ۶ و ۷ درصد برای این آزمایش یک نتیجه خوب و نشان دهنده کنترل شما بر قند است که هر چه این عدد پایین تر باشد (پایین تر از ۶) میزان عوارض برای شما کمتر خواهد شد

میزان ای وان سی برای افراد غیر دیابتی بین چهار تا شش درصد میباشد.نکته مهم این است که همه آزمایشگاه ها از یک روش برای اندازه گیری استفاده نمیکنند به همبن دلیل است که امکان دارد نتایج هموگلوبین از آزمایشگاه های مختلف شما را سردرگم کرده و به اشتباه بیاندازد .تا حد امکان سعی کنید آزمایشات را در یک آزمایشگاه انجام داده تا محدوده طبیعی این آزمایش را نیز دریابید

 

 

اندازه گیری شخصی قند خون :

فرض خواهیم کرد که نتیجه آزمایش هموگلوبین شما ۸ درصد باشد .این نشان میدهد که تلاش های شما جهت کنترل قند خون در سه ماهه گذشته موفقیت آمیز نبوده است ولی این آزمایش نشان نمیدهد که قند خون شما در چه ساعاتی از شبانه روز بالاست .با یک مثال ساده این مطلب را شرح میدهیم

فرض کنید معدل دانش آموزی در ثلث گذشته پایین بوده و نشان میدهد که او طی سه ماهه گذشته ضعیف عمل کرده ولی برای اینکه متوجه ضعف او بشویم باید لیست نمراتش را داشته باشیم تا مشخص شود که در درس های مفهموی مشکل دارد یا حفظی.

برای قند خون نیز به همین شکل باید عمل کنیم تا متوجه شویم که قند خون در چه ساعتی بالاست و یا کدام فعالیت و یا غذا باعث کاهش قند خون شما میشود و یا بالعکس.

تعداد دفعات تست قند خون برای افراد دیابتی که انسولین تزریق میکنند سه تا چهار بار در روز است ولی برای سایر افراد دیابتی به شرح زیر است :

اگر به اهداف درمانی نرسیده اید : ۲ بار در روز

اگر به اعداف درمانی رسیده اید : ۱ بار در روز

اگر دارو مصرف نمیکنید : یک روز در هفته

اطلاع از مقادیر قند خون مهمترین وسیله ایست که جهت آگاهی از چگونگی کنترل قند خون به شما کمک میکند

سعی کنید با اطلاع از این مقادیر و راهکاهای مناسب برای قند خون خود تعادل ایجاد کرده و نتایج را در محدوده جدول زیر نگاه دارید

قند خون ناشتا و قبل از غذا : ۷۰ تا ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر

قند خون ۲ ساعت بع از غذا : ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلی گرم در دسی لیتر

قند خون هنگام خواب : ۹۰ تا ۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر

اهداف قند خون در افراد دیابتی در سنین مختلف از کودکی تا نوجوانی

سنین مختلف قبل از غذا هنگام خواب A1C (درصد )

 

کمتر از ۶ سال ۱۰۰-۱۸۰ ۱۱۰-۲۰۰ ۷/۵ تا ۸/۵
۶ تا ۱۲ سال ۹۰-۱۸۰ ۱۰۰-۱۸۰ کمتر از ۸
۱۳ تا ۱۸ سال ۸۰-۱۳۰ ۸۰-۱۵۰ کمتر از ۷/۵

 

مقادیر هدف قند خون در افراد دیابتی برای دوران بارداری :

قند ناشتا قبل از غذا و قبل از خواب : ۶۰ تا ۹۰ میلی گرم در دسی لیتر

قند ۲ ساعت بعد از غذا : ۱۰۰ تا ۱۲۹ میلی گرم در دسی لیتر

آزمایش هوگلوبین کمتر از ۶ درصد

*منظور از قند خون قبل از غذا قند خون قبل از نهار و قبل از شام است و منظور از قند خون دو ساعته نیز قند خون دو ساعت بعد از غذا میباشد

دقت کنید که اگر غذا بیشتر از ۱۵ دقیقه طول می کشد قند های بعد از غذا را دو ساعت پس از شروع غذا اندازه گیری بگیرید

با استفاده از روش های آگاهی از کنترل قند خون از عوارض جدی این بیماری پیشگیری کنیم

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*