حریم خصوصی

جولی شاپ با تاکید بر احترام و ارزشی که برای حریم شخصی تمامی کاربران  خود قائل است، جهت خرید از سایت و ثبت نظرات و همچنین برخی از امکانات دیگر از کاربران خود درخواست اطلاعاتی از قبیل ایمیل و شماره تماس داردو همچنین  برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و  اطلاعات وارد شده به هیچ وجه مورد نمایش افراد دیگر قرار نمیگیرد.جولی شاپ با اطمینان کامل خصوصی بودن اطلاعات همه عزیزان را ضمانت مینماید